Диспанзер за тоалет хартија мини џамбо
Мини диспанзер за тоалет во листови 
Диспанзер за тоалет хартија централно
Диспанзер за тоалет хартија во лист
Диспанзер со сензор за бришач на раце 
  Диспанзер за бришач на раце централно
Диспанзер за бришач на раце во лист
Диспанзер за течен сапун 350мл
Диспанзер течен сапун/пена 800 мл
Нано диспанзер за дезинфекција ВЦ школка
  Диспанзер за течен сапун со сензор 550 мл
  Диспанзер за салфети на маса
Хигиенска ВЦ даска со фолија на сензор
Диспанзер за бришач на раце во ролна
Мобилен диспанзер за бришач на раце во ролна
  Диспанзер за освежувач на простор до 1000 м3
  Корпа за отпад 25 литри
Корпа за отпад 50 литри
Микро освежувач за простории до 70м
Автоматски диспензер за дезинфекција на тоалет
Диспанзер за бришач
на раце во листови Carpex