Диспензер за тоалет хартија мини џамбо
Диспензер за ролна со автоматско сечење
Диспензер за тоалет хартија централно
Диспензер за тоалет хартија во лист
Диспензер со сензор за бришач на раце 
  Диспензер за бришач на раце централно
Диспензер за бришач на раце во лист
Диспензер за течен сапун 900мл
Диспензер за пена/сапун 900 мл
Диспензер на сензор за пена/сапун 1000 мл
  Диспензер за течен сапун со сензор 550 мл
  Диспензер за салфети на маса
Хигиенска ВЦ даска со фолија на сензор
Диспензер за бришач на раце во ролна
Мобилен диспензер за бришач на раце во ролна
  Диспанзер за освежувач на простор до 1000 м3
  Корпа за отпад 25 литри
Корпа за отпад 50 литри
Микро освежувач за простории до 70м
Автоматски диспензер за дезинфекција на тоалет
Диспанзер за бришач
на раце во листови Carpex