Шифра: 5050158
Тоалет хартија централно извлекување
Состав: 100% целулоза
Должина на ролна: 140 метри
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 13.7 cm 
Должина на лист: 17.5 cm
Број на пакувања во пакет: 6 
Шифра: 5038367
Тоалет хартија мини централно извлекување 120 м
Состав: 100% целулоза
Должина на ролна: 120 метри 
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 11.5 cm
Должина на лист: 17.5 cm
Број на ролни во пакет: 12 
Шифра: 5050157
Тоалет хартија мини централно извлекување 80 м
Состав: 100% целулоза
Должина на ролна: 80 метри 
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 11.5 cm
Должина на лист: 17.5 cm
Број на ролни во пакет: 12
Шифра: 5058034
Тоалет хартија мини џамбо 150 м
Состав: 100% целулоза 
Должина на ролна: 150 метри
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 10 cm
Должина на лист: 35 cm
Број на ролни во пакет: 12
Шифра: 5050407
Бришач за раце Z-фолд
Состав: 100% целулоза
Број на листови: 200 листа
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 20 cm 
Должина на лист: 24 cm
Број на пакувања во пакет: 12 
Шифра: 5038368
Тоалет хартија мини џамбо 92м
Состав: 100 % целулоза
Должина на ролна: 92 метри
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 10 cm
Должина на лист: 35 cm
Број на ролни во пакет: 12
 
Шифра: 5038145
Тоалет хартија 16/1 - 18 м
Состав: 100% целулоза
Број на листови: 150 листа
Слоеви: 2 слоја
Ширина : 9.6 cm 
Должина : 12 cm
Број на ролни во пакет: 16 
Шифра: 5051792
Салфети за диспанзер на маса
Состав: 100% целулоза
Број на листови: 250 листа
Слоеви: 1 Слој
Ширина: 18 cm
Должина: 24 cm
Број на пакувања во пакет: 18
Шифра: 5038389
Бришач за раце во ролна неперфориран 125 м
Состав: 100 % целулоза
Должина на ролна: 125 метри
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 21 cm
Должина на лист: / cm
Број на ролни во пакет: 6
 
Шифра: 5058028
Бришач за раце во ролна перфориран 125 м
Состав: 100 % целулоза
Должина на ролна: 125 метри
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 21 cm
Должина на лист: 35 cm
Број на ролни во пакет: 6
 
Шифра: 0133
Миризлива подлога за писоар

Времетрање на мирис: 30 дена
Вид на ароми:
Лимон
Тропикал
Лаванда
Шишарка
Шифра: 5050156
Бришач за раце во ролна перфориран 70 м
Состав: 100 % целулоза
Должина на ролна: 70 метри
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 21 cm
Должина на лист: 35 cm
Број на ролни во пакет: 6
 
Шифра: 5038385
Бришач за раце во ролна перфориран 250м
Состав: 100% целулоза
Должина на ролна: 250 метри
Слоеви: 1 слој
Ширина на лист: 21 cm
Должина на лист: 35 cm
Број на ролни во пакет: 6
Шифра: 5038145
Тоалет хартија ролна 16/1
Состав: 100 % целулоза
Должина на ролна: 18 метри
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 9.75 cm
Должина на лист: 12 cm
Број на ролни во пакет: 48 
 
Шифра: 5038148
Салфети Ултра 50/1
Состав: 100 % целулоза
Број во едно пакување: 50
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 30 cm
Должина на лист: 30 cm
Број на пакувања во пакет: 24
Шифра: 0122
Салфети за диспанзер на масa премиум
   Состав: 100% целулоза
Број на листови: 250 листа
Слоеви: 2 слоја
Ширина: 11.5 cm
 Должина: 19 cm
Број на пакувања во пакет: 24
Шифра: 5038155
Бришачи за раце ролна 2/1
Состав: 100 % целулоза
Должина на ролна: 11 метри
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 22.75 cm
Должина на лист: 12 cm
Број на ролни во пaкет: 24
Шифра:5037971
Салфети Ресторант Ултра  50/1
Состав: 100 % целулоза
Број во едно пакување: 50
Слоеви: 2 слоја
Ширина на лист: 33 cm
Должина на лист: 33 cm
Број на пакувања во пакет: 24
Шифра: 0094 / 0095
Течен сапун / пена
 
Количина: 5 литри
Видови на арома:
- Зелено Јаболко
- Магнолија
- Камилица
- Ружа
Шифра: 5041763
Салфети Оптимум 100/1
Состав: 100 % целулоза
Број во едно пакување: 100
Слоеви: 1 слоја
Ширина на лист: 22.5 cm
Должина на лист: 26.5 cm
Број на пакувања во пакет: 32
Шифра: 0111
Вреќи за отпад

Вид: Eкономик и Jаки
Зафатнина во литри:
- 40 литри
- 70 литри
- 120 литри
- 200 литри
Шифра: 5038149
Салфети Екстра 100/1
Состав: 100 % целулоза
Број во едно пакување: 100
Слоеви: 1 слоја
Ширина на лист: 30 cm
Должина на лист: 30 cm
Број на пакувања во пакет: 24